Nord-Trøndelag Teater

Nord-Trøndelag Teater AS har som mål å produsere og formidle profesjonell scenekunst til befolkningen i Nord-Trøndelag. Teateret skal i tillegg være et kompetansesenter og yte bistand til teatermiljøene i regionen.