Studentsamfunnet Driv

Studentsamfunnet Driv er Studenthuset i Tromsø, drevet på frivillig basis av byens studenter.