Otta Kulturhus

Otta Kulturhus åpnet den 19.november 2010