Symjehallane ved skulane er stengde når skulen har fridagar/ferie.

Prisar:

Symjehallar ved skulen 0 til 16 år: Kr 25

Vaksne: Kr 60 Pensjonistar: Kr 50

Familie: Kr 70.

Følgjekort gjeld

Det er nødvendig å bruka badehette i bassenga.

Kilde: www.ha.no