Du finn Nærbø symjehall ved Nærbø ungdomsskule i Torlandsvegen 2.

Symjehallane ved skulane er stengde når skulen har fridagar/ferie.

Informasjon om bassenget - 25 meter x 8,5 meter - 1 meter til 2,6 meter djupt - Temperaturen er 28 grader c

Det er nødvendig å bruka badehette i bassenget.

Kilde: www.ha.no