Det er avsatt et område i Sandnes sentrum ved rutebilstasjonen, til rulleskøyter og rullebrett.

Det er bygget seks ulike ramper her. Det forventes at brukere av anlegget følger disse reglene.

  • All bruk er på eget ansvar
  • Utøverne må bruke hjelm
  • Hold orden på området

    Melding om feil på anlegget meldes til Bymiljø v/ forvalter Hans Børge Ånestad på tlf. 51335754.

    Det finnes også en "bowl" på Iglemyr ved Austrått bydelshus administrert av Austrått bydelshus.

    Kilde: www.sandnes.kommune.no