• I Vågen idrettshall er det eget avlukket klatrerom hvor en har mulighet for både buldring og klatring med tau.
  • Det er 6 sikringspunkt/ruter på 8 meter med tilgjengelig tau i veggen. Alt øvrig sikringsutstyr må medbringes.
  • Klatreutstyr for barn kan leies i hallen. 40 kr for sko, 40 kr for sele. Betales med VIPPS.
  • Det er ikke krav til sikringsutstyr dersom en kun benytter buldreveggen.
  • Klatreveggen i Vågen idrettshall følger Norges Klatreforbunds "Bratt kort" ordning.

Kilde: www.sandnes.kommune.no