Kvia 4H Gard er en del av Jærmuseet Vitengarden og viser en jærgård fra 1950-tallet. Her er det allsidig husdyrhold med vestlands raudkolle, hester, griser og jærhøns. I juli måned møter du bondekona på gården med daglige aktiviteter.

På garden kan du bli kjent med dei husdyra som var vanleg på ein jærgard i tidleg etterkrigstid. Kanskje får du vera med på mjølking i fjoset eller gi mjølk til kopplamma?

Aktivitetar

Det skjer noko på garden - alt etter kva årstid det er. Om sommaren er bondekona på plass og lagar tradisjonsmat på kjøkkenet, eller i kjellaren. På aktivitetsdagane demonstrerer me arbeidsmåtar, reiskapar og maskinar nytta i jordbruket i eldre tid. Dagleg arbeid på garden avhengig av arbeid og årstid.

Kilde: jaermuseet.no