Ledig tid i idrettshallene leies ut til egenorganiserte idrettsaktiviteter. All trening skjer på eget ansvar, samt forutsetter at ordensregler og vaktmesters anvisninger for bruk av hallen følges. Vi har noe utstyr som kan lånes, eksempelvis små mål, volleyballstenger, nett m.v. Innebandykøller o.l. må medbringes selv. Husk innesko.

Send en e-post til erik.knudsen@randaberg.kommune for å få tilsendt brukernavn og passord. Tid bestilles deretter via våre internettsider. Betaling skjer på automat i hallen (kun kort) og kvittering fremvises vaktmester for kontroll. Garderober kan benyttes brukes 15. min. før og etter avtalt trening. Kontakt vaktmester i hallen for hjelp og veiledning.

Kilde: www.randaberg.kommune.no