Bogafjellhallen har eget avsatt rom til klatring og buldring.

Det er 9 sikringspunkt/ruter på med en høyde på 7,5 meter, samt et godt buldre område også beregnet for litt bedre klatrere (hule/overheng). For å benytte de høye rutene må en medbringe personlig sikringsutstyr. Det er ikke utlånsordning i hallen. Det er ikke krav til sikringsutstyr dersom en kun benytter buldreveggen. Klatreveggen i Bogafjellhallen følger Norges Klatreforbunds ”Bratt kort” ordning.

Reservasjon/bestilling er mulig.

Husk å ta med eget klatre/sikringsutstyr.

Det er pr. i dag ikke oppsatt klatrekurs i hallen, men interesserte kan melde seg på dette i Sørmarka arena eller Sandneshallen.

  • Info Bogafjellhallen er stengt for booking i forbindelse med valg kommunesammenslåing. f.o.m. fredag 27. mai t.o.m mandag 30. mai 2016.

  • Hvem kan bruke anlegget: På dagtid i ukedagene er anlegget avsatt til skolebruk. Anlegget er på kveldstid og i helger åpent for publikum i alle aldre i.h.t. regelverket. Organisert bruk og kursvirksomhet er ikke tillatt uten egen avtale med Bymiljø. Under kurs eller arrangementer er rommet stengt for publikum. Bruk av klatreveggen er gratis.

  • Tirsdager fra 19:00-22:00 og torsdager fra 17:30 - 20:00 er avsatt fast trening for Bogafjell klatregruppe.

Fredager er det ikke mulig å reservere plass i den høye veggen, men publikum kan fritt bruke klatreveggen i forbindelse med åpen hall eller vanlig treningsaktivitet i hallen.

Publikumstiden kan bli endret som følge av endringer i trenings- eller arrangementstid i idrettshallen/klatrerommet. (Er det aktivitet i hallen er rommet åpent også utenom avsatt publikumstid). Det kan bli reduserte åpningstider i sommersesongen (mai-juni).

Kilde: www.sandnes.kommune.no