Bogafjellhallen har eget avsatt rom til klatring og buldring.

Det er 9 sikringspunkt/ruter på med en høyde på 7,5 meter, samt et godt buldre område også beregnet for litt bedre klatrere (hule/overheng). For å benytte de høye rutene må en medbringe personlig sikringsutstyr. Det er ikke utlånsordning i hallen. Det er ikke krav til sikringsutstyr dersom en kun benytter buldreveggen. Klatreveggen i Bogafjellhallen følger Norges Klatreforbunds ”Bratt kort” ordning.

Reservasjon/bestilling er mulig her.

Husk å ta med eget klatre/sikringsutstyr.

  • Hvem kan bruke anlegget: På dagtid i ukedagene er anlegget avsatt til skolebruk. Anlegget er på kveldstid og i helger åpent for publikum i alle aldre i.h.t. regelverket. Organisert bruk og kursvirksomhet er ikke tillatt uten egen avtale med Bymiljø. Under kurs eller arrangementer er rommet stengt for publikum. Bruk av klatreveggen er gratis.

Kilde: www.sandnes.kommune.no