Et annerledes barnehagetilbud til barn og voksne som kjennetegnes ved at barnet kommer til barnehagen sammen med en voksen omsorgsperson. Den voksne har ansvar for barnet og er aktivt deltakende. Det er ingen søknadsskjema , alle kan komme de dager det passer, og fritt komme og gå i åpningstiden.

Et sted der vi i møte med barna vil formidle kristne verdier og tro. En møteplass som gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.

Jubelgjengen åpen barnehage holder til i underetasjen på ljosheim bedehus like ved Sande barneskole på sola.

For alle barn under skolealder sammen med en voksen. (for eksempel mor, far, dagmamma, nabo, au pair eller besteforeldre.)

Vi følger stort sett skolens ferier og fridager.

Kilde: www.sola.menighet.no