Rundløype i fredelige omgivelser i bydelen Austrått. Løypen er lett å orientere seg i og har gode dekker som varierer mellom grus og asfalt. Stigningsforhold holder seg innenfor maksimalt 1:20 og 1:12 for vei kortere enn 5 meter, med unntak av to bakker. Disse har asfaltdekke og fremstår som gode til tross for stigningen. Turløypen tilgrenser Austrått skole, Høyland ungdomsskole, Iglemyr skole og Iglemyr idrettsanlegg. Her er det gode muligheter for lek, trim og ballspill. Sittemuligheter og bord finnes også her. Turløypen går også forbi Riaren som er et flott utkikkspunkt. Her er det bratt stigning og ikke tilrettelagt for rullestol.

Kilde: www.tilgjengelighet.no