Sentrumsnær tuvei som strekker seg mellom Brekkeveien og ned til andedam området. En ca. 690 m lang gruset turvei med høy standard går langs Storelva med flott utsikt.

Det er opparbeidet et fiskeklekkeri i Storelva. Det er hvilebenker langs turveien. Andedamområdet er en liten park som grenser til turveien. Aadkomst har gress i underlaget og stigning. Turveien går også forbi en skatepark. Turen kan utvides med rundløype.

Kilde: www.tilgjengelighet.no