Gå tur i Sandvedparken eller bare ta med barna og la dem leke på lekeplassen?

Sandvedparken har en flott opparbeidet parkområde som strekker seg fra Brueland og helt opp til Stokkalandsvatnet ved Ganddal. Området har flere innfartsårer. Med bil anbefales p-plass ved Sandvedparken.

Flere lekeområder, uteamfi, sandvolleyball, benker, bord, grill, japansk hage med pavilijong og fiskeplass i området. Treningsapparater til fri benyttelse med god fremkommelighet i adkomst, kontrastfarge og fast underlag.

Kiosk og WC er åpent i begrenset tidsrom. Turvei har god bredde, grus men totalt 9 stigninger med brattest 1:7.

Bildet er hentet fra Aftenbladet.

Kilde: www.tilgjengelighet.no