Parken på Svertingstad er en splitter ny grønn og flott park på hele 85 mål (fra 2014).

Det innbærer balløkke, bmx-bane, sitteplasser, lekeplasser, gangstier og skatebane. Det er til og med enkelte som bor i området som ikke har fått med seg dette, og de er naturligvis strålende fornøyd med byens nye tilvekst.

Grunnen til å at så få har sett parkanlegget er at det nye industriområder skjuler parken for innsikt fra sør, og nordfra er det ikke innsyn fra offentlig vei, og det innebærer faktisk at man må bruke apostlenes hester, altså beina, for å finne frem til oasen. I parken har den gamle Reekanalen blitt hentet opp og renner nå som en åpen bekk gjennom barken og lager i tillegg et tjern før den kommer til gården til Gabriel Høyland – Brynes store fotballstorhet.

Kilde: folkeparken.no