På helsestasjonen får du tilbud om

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helse- og sosialtjenesten ved behov. Helsesøster tilbyr også å komme på hjemmebesøk.

Målgruppe Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Kilde: www.rennesoy.kommune.no