Helsestasjonene gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. Helsestasjonene ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen.

Helsestasjonens formål er:

å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse å forebygge medfødte og ervervede sykdommer På helsestasjonen arbeider helsesøster,helsesekretær, lege, fysioterapeut og psykolog.

Helsestasjonen tilbyr følgende:

  • Spe- og småbarnskonsultasjoner
  • Hjemmebesøk
  • Vaksinasjon
  • Foreldreveileding
  • Helseopplysning
  • Oppfølging av familier med spesielle behov
  • Foreldre forberedende kurs
  • Tverrfaglig samarbeid

Når barnet er født, sendes melding fra fødeavdelingen til helsestasjonen som tar kontakt med foreldrene for å avtale hjemmebesøk.

Kilde: www.sandnes.kommune.no