Velkommen til Rossabø helsestasjon!

Helsestasjonen ligger sør i byen, i samme bygg som Legesenter Sør og Coop butikken, ved rundkjøringen i Spannaveien. Det er gode parkeringsmuligheter.

På helsestasjonen vil du møte helsesøster, jordmor, lege og fysioterapeut.

Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i Veileder for helsestasjons -og skolehelsetjenesten.

Helsestasjonen gir råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel.

Arbeidet innebærer hjemmebesøk, helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt oppfølging og henvisning videre av barn og familier med spesielle behov.

Vi har «Åpen helsestasjon/Drop-in» onsdag 13.00 – 14.30. Her kan du komme til helsestasjonen uten timeavtale, dersom du ønsker å veie barnet ditt eller har spørsmål.

Kilde: www.haugesund.kommune.no