Når du har født eller adoptert et barn vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjon på bestemte alderstrinn.

Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Følgende fagrupper er tilknyttet helsestasjonen:

  • Jordmor
  • Helsesøster
  • Lege
  • Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevernstjenesten m.fl.

Familier med barn som flytter til kommunen oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Tjenesten gir tilbud om

  • Hjemmebesøk
  • Spe- småbarnsundersøkelse
  • Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av.
  • Vaksinasjon
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Kilde: www.sauda.kommune.no