Helsestasjonens formål og tilbud er å fremme barns psykiske og fysiske helse, å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader.

Helsestasjonstilbudet er gratis og frivillig. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre til barnas beste. Foreldre bør derfor helst følge barnet selv til helsestasjonen, det gir større utbytte enn når andre følger barnet.

Helsestasjonen skal drive forebyggende arbeid, dvs. helsekontroller, veiledning og informasjon.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom det er noe du lurer på. Ønsker du å veie/måle barnet ditt utenom de vanlige konsultasjonene, kan du stikke innom i løpet av åpningstiden.

Sola helsestasjon ble høsten 2011 sertifisert som Ammekyndig helsestasjon. Dette innbærer at helsestasjonen har gode rutiner for ammeveiledning i hele ammeforløpet.

Ved sykdom bør du kontakte fastlege eller legevakt.

Tlf.: 51 65 32 21

Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 - 14.00 ellers etter avtale. Ikke betjent mellom 11.30 og 12.30.

Kilde: www.sola.kommune.no