Velkommen til Helsestasjonens familiesenter i ny utgave!

Fra 1.juni 2015 er Psykologtjenesten og Helsestasjonens familiesenter slått sammen for å kunne gi en mer helhetlig tjeneste. Vi heter fortsatt Helsestasjonens familiesenter, men har fått nytt telefonnummer, fast telefontid 4 dager i uka og et felles mottak av nye henvendelser.

Helsestasjonens familiesenter er et:

  • Lett tilgjengelig og tverrfaglig korttidstilbud til familier bosatt i Stavanger.
  • Tilbud til foreldre med barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være vanskelig.
  • Tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.
  • Tilbud til barn som strever.
  • Våre samtaler har barna i fokus, enten det er problemer og utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barna. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Flere fagpersoner jobber sammen:

  • Alle henvendelser tas opp i et ukentlig fag- og fordelingsmøte. Vi har psykologer og familieveiledere med ulik fagbakgrunn i staben vår (familieterapeut, sosionom, barnevernspedagog, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, førskolelærer og fysioterapeut).

  • Du kan ta direkte kontakt med Helsestasjonens familiesenter og trenger ikke henvisning.

  • Ring 952 75 211 i telefontiden, som er kl.10.00-13.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag, og snakk med en av oss. Du kan også få kontakt med oss via fellestelefonnummeret til Helsestasjons-og skolehelsetjeneste-administrasjonen: 50 50 80 98 (mandag til fredag, kl.08-15)

  • Helsestasjonens familiesenter holder til i Klubbgaten 1, 4. og 5.etasje.

Kilde: www.stavanger.kommune.no