Velkommen til Tasta helsestasjon!

Tasta helsestasjon ligger i 4. etasje i Tasta Senter. Vi gir tilbud til ca. 1100 barn i alderen 0-5 år, og har skolehelsetjeneste på 6 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Les mer: oversikt over det faste tilbudet, Barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Telefon: 51 50 82 70 Adresse: Tasta Senter, Tastatunet 1 -3, 4.etg. 4027 Stavanger

Åpningstid: Mandag til torsdag: 08 - 15 Fredag: etter avtale. E-post adresse (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Kilde: www.stavanger.kommune.no