Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lavterskeltilbud til alle born, unge og deira føresette. Tilbodet omfattar svangerskapsomsorg og helsestasjon 0-6 år.

• Ammeveiledning

• Veiledning ved flaskemat

• Vektkontroller

• Vaksinasjon

• Trivselssamtaler

• Helsekontroller

• Oppfølging og veiledning ift. motorikk

• Oppfølging og veiledning ift. samspill og tilknytning

Helsestasjonene i Tysvær har følgende tilbud til barn i alderen 0-6 år og deres foresatte:

 • 0-2 uker – Hjemmebesøk / Nyfødtsamtale på helsestasjonen
 • 3-5 uker – Barselgruppe ved helsesøster
 • 6 uker – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege + vaksine ®
 • 8 uker – Trivselssamtale med fokus på fødselsdepresjon
 • 3 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege + vaksiner
 • 4 mnd. – Gruppesamling ved fysioterapeut
 • 5 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster + vaksiner
 • 6-7 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege
 • 9 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster
 • 12 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege + vaksiner
 • 15 mnd. – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster + vaksine
 • 2 år – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege. Språkvurdering.
 • 4 år – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster. Synsundersøkelse og språkvurdering
 • 5-6 år – Undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege. Hørselstest. Trivsel.

Kilde: www.tysver.kommune.no