Tenesta er eit tilbod om: barnevaksinasjonar helseundersøkingar førebyggjande psykososialt arbeid opplysningsverksemd heimebesøk hjelp og samarbeid med skole samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Tenesta gjeld for personar i aldersgruppa 0-20 år.

Helsestasjonen skal være eit lavterskel tilbud. Helsestasjonen skal tilby vaksinasjon og foreldreveiledning om barns utvikling. Helsestasjonen skal iverksette tilbod om utvida støtte og hjelp ved behov Helsestasjonen skal tilretteleggje for barn og foresatte med flerkulturell bakgrunn.

Helsestasjonsvirksomheten er basert på eit samarbeid mellom barnets foresatte og helsestasjonens personell.

Kilde: www.ha.no