Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud for alle barn fra 0-6 år, og er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Tjenesten skal bedre forutsetningen for god psykisk og fysisk helse ved å fremme trivsel, velvære og mestring av de utfordringer mennesker møter i hverdagen, samt forebygge sykdom og skade.

Ta gjerne kontakt med oss dersom de er noe dere lurer på eller dere ønsker en avtale.

Familiens ressurser og eget ansvar er sentrum, helsesøsters rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Helsesøsterkonsultasjonen vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samspill, samt veiledning og samtale rundt utviklingen til barnet. I tillegg er det rom for foreldre å ta opp ting som de lurer på, eller er opptatt av i forhold til barnet og familiesituasjonen. Etter samtykke fra familien kan helsesøster samarbeide med:

  • Jordmor
  • Fastlege
  • PPT
  • Psykisk helse
  • Fysioterapeut
  • Barnevern

Kilde: www.bjerkreim.kommune.no