Helsestasjonen kan hjelpe med:

 • Ulike spørsmål om fysisk og psykisk helse

 • Syn- og høyrselstest

 • Vaksinasjon ut frå Det norske vaksinasjonsprogrammet

 • Rettleiing om kost, søvn, motorikk, trivsel, språk, vekst og utvikling

 • Rettleiing om samspel og spørsmål knytta til foreldrerolla, barn- ungdom

 • Rettleiing til nytilflytta, også flyktningar og andre innvandrarar.

 • Ungdommen sin helsestasjon

 • Samlivs- og prevensjonsrettleiing for ungdom under 20 år

 • Smittevern (tuberkulose)

 • Grupper - foreldrerettleiingsprogram

 • Undervisning barnehage/skular

Det er "Open helsestasjon" kvar torsdag frå kl 13 - 15 i Ølen. Fysioterapeut er med siste torsdag i månaden

Kilde: www.vindafjord.kommune.no