Helsestasjonene gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. Helsestasjonene ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen.

Helsestasjonens formål er:

 • å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse
 • å forebygge medfødte og ervervede sykdommer
 • På helsestasjonen arbeider helsesøster,helsesekretær, lege, fysioterapeut og psykolog.

Helsestasjonen tilbyr følgende:

 • Spe- og småbarnskonsultasjoner

 • Hjemmebesøk

 • Vaksinasjon

 • Foreldreveileding

 • Helseopplysning

 • Oppfølging av familier med spesielle behov

 • Foreldre forberedende kurs

 • Tverrfaglig samarbeid

Når barnet er født, sendes melding fra fødeavdelingen til helsestasjonen som tar kontakt med foreldrene for å avtale hjemmebesøk.

Kilde: www.sandnes.kommune.no