På helsestasjonen får du tilbud om helseundersøkelse barnevaksinasjoner svangerskapskontroll rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer Generelt Beskrivelse

På helsestasjonen får du tilbud om
  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
  • Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helsetjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Tjenesten er gratis.

Se nettside for mer informasjon åpningstider.

Kilde: www.gjesdal.kommune.no