Helsestasjonen skal fremme god helse blant barn og unge gjennom helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon.

Tilbud på helsestasjon

  • Barn fra 0-6 år får tilbud om helseundersøkelse, vaksinasjon og helseopplysning. Vaksinasjoner er frivillig. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet.
  • Foreldre til nyfødte kan ta kontakt ved behov, også før helsesøster tar kontakt.
  • Foreldre som ønsker rådgivning, veiledning i forhold til barns helse og utvikling.
  • Drop inn timer hver mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 11.00.
  • Helsestasjonen får melding fra fødeavdelinger om alle nyfødte fra Gjesdal. Helsesøster tar kontakt og tilbyr alle som nettopp har født, hjemmebesøk innen 14 dager.
  • Som ny innbygger i kommunen må du selv ta første kontakt med helsestasjonen.

Skolehelsestjeneste:

En helsesøster er tilgjengelig på de ulike skolene i kommunen. Se skolens hjemmeside for mer informasjon.

Helsestasjon for ungdom - hver mandag 14.00 – 16.00. Stengt i skoleferier.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere:

  • Alle kvinner født 1991 og senere får fra 1.november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus(HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Unge kvinner i målgruppen kan få vaksinen på Helsestasjon for ungdom ved å henvende seg til:

Ålgård helsestasjon på tlf 51614490 eller via mail HPV-vaksine@gjesdal.kommune.no . En kan også få vaksinen via fastlege i Gjesdal kommune.

Telefon: 51 61 44 90

Åpningstid: Ring mandag til fredag mellom kl 08:00-14:30

Kilde: www.gjesdal.kommune.no