Helsestasjonen gir et gratis og frivillig tilbud til alle barn i alderen 0-20 år og deres familier. Ved helsestasjonen arbeider helsesøstre, jordmor, lege, psykolog, sykepleier i psykisk helse og medisinsk sekretær.

Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre til barnets beste.

Helsestasjonens mål er å :

  • fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse og trivsel

  • forebygge sykdommer og skader

  • danne nettverk, gi råd og veiledning

Ønsker dere råd og veiledning utenom de vanlige konsultasjonene, så ikke vær redde for å ta kontakt og få en ekstra avtale. Ønsker du å veie/måle barnet ditt utenom vanlige konsultasjoner, kan du stikke innom i løpet av åpningstiden.

Helsestasjonen tilbyr blant annet:

  • Individuelle spe- og småbarnskonsultasjoner

  • Svangerskapskontroll hos jordmor

  • Tverrfaglig samarbeid

  • Smittevern

  • Ulike gruppetilbud

Syke barn (feber, oppkast, diare, utslett...) kan dessverre ikke tas imot på helsestasjonen p.g.a.smittefaren. Ved sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

Kilde: www.randaberg.kommune.no