Velkommen til Madla helsestasjon!

Vi ligger nært ved et av bydelens fine turområder - Stokkavannet, har lekeplass rett utenfor, har gode parkeringsmuligheter for våre brukere og et godt kollektivtilbud like ved. Vi gir tilbud til vel 1500 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen, og har skolehelsetjeneste på 9 skoler.

Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Gruppetilbud på helsestasjonen: - Barselgrupper: For alle nybakte foreldre. - Pappagrupper: Annenhver tirsdag, se oppslag på helsestasjonen - ICDP- grupper: Gruppe for norskspråklige foreldre med oppstart en gang i året, og en internasjonalgruppe/mange ulike språk med oppstart en gang i året.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Telefon: 51 50 84 70

Kilde: www.stavanger.kommune.no