Lye helsestasjon er plassert på Bryne helsestasjon

Helsestasjonslege er tilstades tirsdagar kl 8.00 til 13.00 unnateke den 3. tirsdagen i månaden.

Telefon: 51776236

Helsesøster: Heidi Sandland

Helsestasjonslege: Jeppe Lodding

Kilde: www.time.kommune.no