På Ryfylkebiblioteket Forsand kan du låne

 • Bøker
 • Lydbøker
 • Film
 • Blader og teikneseriar
 • Kunst

Me har og datamaskinar og skannar som publikum kan bruka. I tillegg har me raskt trådlaust nettverk slik at du kan ta med din eiga datamaskin og arbeide på den om du vil. På oppmoding kan me låne inn bøker frå andre bibliotek.

I biblioteket kan du i tillegg til anna kunst finne altertavla bygdekunstnaren Leiv Mæle har skore ut og måla.

Forsand bibliotek er eit kombinasjonsbibliotek, det vil seie at skuleboksamlinga er inkludert i folkeboksamlinga. Stengt 2016:

 • 20. mars Palmesøndag
 • 01. januar Påsken
 • 24. mars Skjærtorsdag
 • 25. mars Langfredag
 • 27. mars 1. påskedag
 • 28. mars 2. påskedag
 • 01. mai 1. mai
 • 05. mai Kristi himmelfartsdag
 • 15. mai 1. pinsedag
 • 16. mai 2. pinsedag
 • 17. mai 17. mai
 • 25. desember 1. juledag
 • 26. desember 2. juledag

I ferier og høgtider har biblioteket noko redusert opningstid.

Kilde: www.forsand.kommune.no