Frøyland helsestasjon har flytta til Kverneland omsorgssenter, Gamle Åslandsvegen 27 på Kvernaland.

Det er ope mandag kl 8.00 til 12.30, tysdag og onsdag kl 8.00 - kl 15.00.

Open vegetid tysdag kl 12 til 12.30.

Det er stengt når helsesøster er på heimebesøk.

Helsestasjonslege er tilstades onsdag kl 8.00 til kl 11.30 Telefon: 51778300

Helsesøster: Liv Thu Oftedal Siri Stueland Mikkelsen

Helsestasjonslege: Hossen Khorasani

Kilde: www.time.kommune.no