Forsand helsestajon held til på Helsesenteret som har lokaler i Forsandheimen. Forsand kommune har heil stilling for helsesyster.

Kontaktperson for helsystertenesta er:Leiande helsesyster Ingeborg Slettebø Meyer, som du treff på e-post: ism@forsand.kommune.no eller tlf. 99 71 97 19

Om helsesyster ikkje er å treffe, ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 70 00 00.

Helsestasjon for barn (0-5år) og foreldre.

Synnøve Egeland er helsesyster på helsestasjonen

e-post: seg@forsand.kommune.no eller tlf. 51 70 03 57 eller 48 89 03 72.

Helsestasjonen er open måndag og torsdag 8.00 -15.00 eller etter avtale. Dersom helsesøster ikkje er å treffe ta kontakt med servicetorget på telefon 51 70 00 00.

Helsestasjonen sine oppgåver:

  • Heimebesøk
  • Rettleiing og rådgjeving
  • Sped- og småbarnsundersøking
  • Oppføljing av barn med spesielle behov
  • Vaksinasjon
  • Helseopplysning og foreldrerettleiing individuelt og/eller i grupper
  • Sosialt nettverksarbeid
  • Tverrfaglig samarbeid med barnehagen, PPT, sosial, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartar

Kilde: www.forsand.kommune.no