Høle Helsestasjon er åpent torsdag i partallsuker 0830 - 1300

Helsestasjonene gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. Helsestasjonene ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen.

Helsestasjonens formål er:

å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse å forebygge medfødte og ervervede sykdommer På helsestasjonen arbeider helsesøster,helsesekretær, lege, fysioterapeut og psykolog.

Helsestasjonen tilbyr følgende:

Spe- og småbarnskonsultasjoner Hjemmebesøk Vaksinasjon Foreldreveileding Helseopplysning Oppfølging av familier med spesielle behov Foreldre forberedende kurs Tverrfaglig samarbeid

Når barnet er født, sendes melding fra fødeavdelingen til helsestasjonen som tar kontakt med foreldrene for å avtale hjemmebesøk.

Kilde: www.sandnes.kommune.no