Siste tirsdag hver måned kl. 19.30 har vi boksirkel på biblioteket. Vi diskuterer bøker vi har lest og leser utvalgte bøker som vi diskuterer neste gang.

Kilde: www.sokndal.kommune.no