Filialen ligg på Marvik skule og er eit kombinasjonsbibliotek der skule- og folkebibliotek har gått saman. Tlf.: 52 79 08 46

Opningstid: Tysdagar 14.30- 17.30.

Opningstida følgjer skulen sin sommar-, jule- og påskeferie.

På filialen finn du:

  • Bøker og tidsskrift.
  • Stoff me ikkje har, skaffar me frå andre bibliotek.
  • Filialen er ein treffplass.
  • Dei har eventyrstunder.
  • Biblioteket vert nytta av ymse lag og organisasjonar.

Kilde: www.suldal.kommune.no