Filialen ligg på Vinjar skule og er eit kombinasjonsbibliotek der skule- og folkebibliotek har gått saman. Tlf.: 52 79 09 20

Biblioteket er ope tysdagar frå kl 14.00 til 18.00.

Opningstida følgjer skulen sin sommar-, jule- og påskeferie.

På filialen finn du:

  • Bøker og tidsskrift.
  • Stoff me ikkje har, skaffar me frå andre bibliotek.
  • Spel og teiknesaker.
  • Filialen er eit treffpunkt for barn og ungdom.
  • Dersom du treng kopiering, kan du gjera dette på biblioteket mot kr. 1,- pr. A4 side.
  • Biblioteket formidlar lån av skulen sitt utstyr.

Kilde: www.suldal.kommune.no