Filialen ligg på Nesflaten skule.

Tlf.: 52 79 48 04

Biblioteket har ope måndagar frå kl 17.00 til kl 19.00.

Opningstida følgjer skulen sin sommar-, jule- og påskeferie.

På filialen finn du:

  • Bøker og tidsskrift.
  • Stoff me ikkje har, skaffar me frå andre bibliotek.

Kilde: www.suldal.kommune.no