På filialen finn du:

  • Bøker og tidsskrift.
  • Stoff me ikkje har, skaffar me frå andre bibliotek.

Biblioteket har ope måndag frå kl 15.30 til kl 18.00. FRÅ MÅNDAG 28.04.2014

Opningstida følgjer skulen sin sommar-, jule- og påskeferie.

Filialen er eit kombinasjonsbibliotek der skule- og folkebibliotek har gått saman.

Kilde: www.suldal.kommune.no