Helsestasjon for barn

På helsestasjonen kan du få rettleiing i spørsmål som knytter seg til barnet sin vekst, utvikling og trivsel.

Det kan vera:

Samspel, barnet sitt behov og praktisk omsorg

Barnet sin fysiske og psykiske utvikling

Opplysning om tannhelse

Sikring mot barneulykker.

Helsesøster og lege undersøker barnet og legg vekt på m.a. barnet sin vekst og trivsel, barnet sin evne til og gi og ta i mot kontakt, syn, hørsel, språk og motorisk utvikling.

Kilde: www.finnoy.kommune.no