Helsestasjonene gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. Helsestasjonene ønsker å støtte foreldrene i foreldrerollen.

Helsestasjonens formål er:

 • å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse
 • å forebygge medfødte og ervervede sykdommer
 • På helsestasjonen arbeider helsesøster, helsesekretær, lege, fysioterapeut og psykolog.

Helsestasjonen tilbyr følgende:

 • Spe- og småbarnskonsultasjoner
 • Hjemmebesøk
 • Vaksinasjon
 • Foreldreveileding
 • Helseopplysning
 • Oppfølging av familier med spesielle behov
 • Foreldre forberedende kurs
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Når barnet er født, sendes melding fra fødeavdelingen til helsestasjonen som tar kontakt med foreldrene for å avtale hjemmebesøk.

Kilde: www.sandnes.kommune.no