Velkommen til Bleikemyr helsestasjon!

Helsestasjonen ligger nord i byen, i samme bygg som Bleikemyr legesenter og Vaksineklinikken.

På helsestasjonen møter du helsesøster og lege.

Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i Veileder for helsestasjons -og skolehelsetjenesten.

Helsestasjonen gir råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets utvikling og trivsel.

Arbeidet innebærer hjemmebesøk, helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt oppfølging og henvisning videre av barn og familier med spesielle behov.

Vi har «Åpen helsestasjon/Drop-in» torsdag 13.00 – 14.30. Her kan du komme til helsestasjonen uten timeavtale, dersom du ønsker å veie barnet ditt eller har spørsmål.

Kilde: www.haugesund.kommune.no