Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0–20 år og deres foresatte. Alle norske kommuner er lovpålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

​​​​​Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og familiene deres. Den omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet (hjemmebesøk), helseopplysning og veiledning.

Vaksinasjon av barn Alle barn som blir født i Norge, får tilbud om å være med i Barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være lett å oppsøke, enten det gjelder små eller store problemer. ​Brukerne skal ikke betale egenandel når de er i kontakt med helsestasjon- eller skolehelsetjenesten. Dette gjelder også vaksiner som det offentlige pålegger eller oppfordrer brukerne til å ta. For andre (frivillige) vaksinasjoner betales det egenandel.

Kilde: helsenorge.no