Boka beskriver hans liv som etterforsker av narkotikakriminalitet, drap, folkemord, grove brudd på menneskerettigheter og korrupsjon på høyt plan. Men boka er langt mer enn en konvensjonell biografi. Den vil gi leseren en dypere forståelse og større innsikt i hva som driver våre medmennesker til å begå bestialske handlinger mot sine nærmeste, mot sitt land og mot verdensfreden. Samtidig avslører boka hvilke små, egen-nyttige interesser som ofte ligger bak store konflikter vi er blitt kjent med gjennom massemedia.

De som kommer denne kvelden vil få et innsyn, gjennom Olsens selvopplevde nærvær, i fristelser som lovens utøvere stadig står overfor i bestrebelsene etter å komme til bunns i kriminalsaker som ikke fører frem, og hvor ulovlige snarveier kan virke forlokkende.
Det var noen av dilemmaene som ble aktualisert gjennom fjorårets thriller-rettsak i Oslo Tingrett mot politilederen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen. Saken satte bl.a. søkelyset på en etterforskers behov for bruk av informanter («tystere»), som ofte beveger seg på begge sider av loven, og på livsfaren man utsetter seg for ved dyp infiltrasjon i beinharde kriminelle miljøer. Det var Olsen som introduserte disse to for hverandre.

Selv ikke Olsens nære familie slapp unna narkotikaens lange klør.
Alt dette og mer til kan dere høre om direkte fra Øyvind Olsen under bokbadet med Kirsten Muhle på Bare Beppe.

Kilde: Facebook