10.04
Undersøkelser ved Byneset kirke
Raymon Sauvage

17.04
Skrifta på veggen - Et billedkåseri om graffiti, ytringer og kanskje kunst i det offentlige rom
Dino Makridis

24.04
Peter Dassportrettet i Melhus
Ivar Roger Hansen

08.05

15.05
Den Coldevin-Rosenvingske samling - Del 2
Terje Bratberg

22.05
Armfeldts tilbaketog – dødsmarsjen over fjellet
Frode Lindgjerdet

29.05
Venneforeningen sitt arbeide med apotekerhagen og parken
Gunnar Tørud

05.06

12.06
Hypoteser og funn fra herregårdsprosjektet
Arne Stamnes og Daniel Johansen

Kilde: Facebook