Over 25 years, Lauren Greenfield has documented how the culture of affluence has influenced and changed our societies. Through her work, she has found that the hunger and quest for money, celebrity, beauty and sexual capital has become an all-consuming obsession for people of all ages and classes, and across nationalities.
------
I løpet av de siste 25 årene har Lauren Greenfield dokumentert jaget etter penger, berømmelse, skjønnhet og seksuell kapital. Resultatet, Generation Wealth, er et omfattende prosjekt som består av mer enn 200 bilder, i tillegg til intervjuer og filmer. Lauren Greenfield får oss til å reflektere rundt besettelsen av å alltid ønske seg mer.

Kilde: Facebook