Åpent styrkerom i storhaughallen hver mandag kl. 10-12, kom og tren!
Gyda er tilgjengelig for veiledning, og Målfrid og Else er tilstede for å ønske deg varmt velkommen.
Dette tilbudet er først og fremst for storhaugbeboere.

Kilde: Facebook