Åpent styrkerom i storhaughallen hver onsdag kl. 10-12, kom og tren!
Målfrid er tilstede for å ønske deg varmt velkommen.
Dette tilbudet er først og fremst for storhaugbeboere.

Kilde: Facebook